Home / Chuyên khoa / Ngoại khoa

Ngoại khoa

THOÁT VỊ BẸN

Thoát vị bẹn là tình trạng tạng trong ổ bụng rời khỏi vị trí chui qua ống bẹn xuống bìu, là loại hay gặp trong các loại thoát vị thành bụng.  Giải phẫu ống bẹn  Ống bẹn là một đường hầm tạo nên bởi cân cơ thành bụng trước, ống …

Read More »